Organi društva

KUD Godbo na pihala Črnomelj vodi predsednik Andrej Matkovič, kot njen zakoniti zastopnik. Pri njegovem delu mu pomagajo več kot 30 letne izkušnje igranja pri črnomaljski godbi. Vendar pri svojem delu ni sam in pri delu mu pomaga dobro uigrana ekipa upravnega odbora. Predsednika in upravni odbor voli občni zbor vsaki dve leti, kot najvišji organ društva.

Za glasbeno plat naše zgodbe skrbi dirigent Iztok Štrucelj, ki je hkrati tudi umetniški vodja orkestra. Pri tem mu pomagajo arhivar in pa neformalni vodje sekcij.


Upravni odbor

Predsednik: Andrej Matkovič

Člani: Polona Godina Mavrič, Katarina Kuhar, Nuša Butala, Marko Rožič, Borut Ravnikar, Stanko Štefanič